Snoeproutes in kaart

Van huis naar school, van school naar winkelcentrum, van sportveld naar huis: welke route legt een snoeppapiertje af? Snoeproutes in kaart is een compleet lesprogramma voor het voortgezet onderwijs over zwerfafval. Leerlingen inventariseren de zogenaamde snoeproutes van en naar school en maken zo het probleem van zwerfvuil inzichtelijk.

Snoeproute: wat is dat?

Een snoeproute is de route die een leerling aflegt van huis naar school en vice versa, inclusief de route naar de supermarkt en snackbar tijdens en na schooltijd. Het zijn de loop- en fietsroutes maar ook de routes naar en van bus- en treinstation. Deze routes zijn vaak sterk vervuild met zwerfafval.

Idee achter het lesprogramma is dat de leerlingen zelf ervaren wat de gevolgen van het achteloos weggooien van afval, zoals snoeppapier en drinkflesjes,zijn.

Gastles

Bij het lesprogramma hoort een introductie/gastles, verzorgd door de NME-centra in Zeeland.  Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag.

Docentenhandleiding Snoeproutes in kaart

 

Aanvraag gastles